Afkoeling markt, maar geen signalen van structurele daling van investeringen in Nederlandse startups 

Amsterdam, 27 juli 2022 – In het tweede kwartaal van 2022 werd er voor €710 miljoen aan durfkapitaal opgehaald door Nederlandse startups en scale-ups, tegenover €811 miljoen in het vorige kwartaal en €2.2 miljard in het tweede kwartaal van vorig jaar. In totaal werd er in het eerste halfjaar €1.5 miljard geïnvesteerd in deze innovatieve bedrijven tegenover €3.1 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (dSa) en Techleap.nl. 

Evenveel deals, maar minder geïnvesteerd

Het aantal deals was met 106 vergelijkbaar met de 112 in dezelfde periode vorig jaar. Toch is het bedrag slechts 30% van het recordbedrag in Q2 2021. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in dat kwartaal vorig jaar verschillende megarondes waren zoals een aantal van de Nederlandse wereldspelers MessageBird, Mollie en Bunq, die allen toen honderden miljoenen ophaalden. Ook was er in het afgelopen halfjaar, tegen de trend in, een afname in de grotere deals van boven €15 miljoen, en opnieuw een daling in het aantal kleine deals van minder dan €1 miljoen; een ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang is.

Ondanks de daling in het totaal opgehaalde groeikapitaal voor startups en scaleups waren er een aantal grote succesvolle rondes in het tweede kwartaal van 2022, zoals Backbase en Pyramid Analytics die beide ruim €100 miljoen ophaalden. Ook In3, SMART Photonics en TestGorilla deden het goed met respectievelijk €81, €75 en €70 miljoen.

Kapitaal nog beschikbaar in de markt

Voor ondernemers met goede investeringsvoorstellen is er niet direct reden tot zorg, hoewel het aantrekken van groeigeld in de komende periode waarschijnlijk uitdagender zal blijven. Positief is dat er nog veel kapitaal in de markt aanwezig is. De afgelopen jaren hebben veel venture capital firma’s nieuwe fondsen opgezet waaruit ze de komende jaren willen investeren. Ook het afgelopen kwartaal zijn er nieuwe Nederlandse fondsen bijgekomen, waaronder van Endeit Capital (€303 miljoen), SHIFT Invest (€110 miljoen) en Shamrock Ventures (€10 miljoen), allen gefocust op fases waar uitdagingen liggen.  

Geen reden tot paniek

Dat er afgelopen kwartaal minder kapitaal is opgehaald door Nederlandse tech-bedrijven komt niet als verrassing“, aldus Thomas Mensink (Golden Egg Check), wijzend naar de wereldwijd trend dat de markt van venture capital investeringen terugloopt, onder andere door de toenemende inflatie en rente. “Vooralsnog zien we dat het aantal investeringen niet zo sterk terugloopt, een indicatie dat investeerders nog steeds actief zijn. We horen wel dat waarderingen onder druk staan, met name in de wat latere groeifase. Vermoedelijk zullen we ditzelfde beeld ook in het derde kwartaal terugzien.”

Uitdaging in vroege fase

Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl vult aan: “We zien dat de huidige marktomstandigheden met name impact hebben op de hele vroege fase én de late fase. Het aantal rondes tot €1 miljoen is afgenomen, wat zorgelijk is. Als deze trend zich voortzet, stokt de aanwas van technologiebedrijven die nodig zijn voor de belangrijke  maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire-economie en de langdurige economische groei in Nederland. In de latere fase, met deals van boven de €15 miljoen, zijn investeerders momenteel wat huiveriger. Investeringen in die fase zullen op termijn weer aantrekken verwachten we.”

Lees ook het artikel in het FD.

Als je de achterliggende dataset met alle deals elk kwartaal in je inbox wil, samen met een actueel overzicht van startups & scale-ups die momenteel aan het fundraisen zijn, meld je dan aan voor ons Data & Dealflow plan.