Golden Egg Check heeft samen met Dealroom en de partners van het Quarterly Startup Report consortium becijfert hoeveel er in het eerste kwartaal in Nederlandse startup en scale-ups is geïnvesteerd. Wij proberen ook altijd in te schatten hoe groot deals zijn waar de omvang niet van is gepubliceerd, schatten wij dat er in Q1 1.08 miljard euro is geïnvesteerd.

De belangrijkste bevindingen zijn in het persbericht hieronder weergegeven. De hele lijst met investeringen die we hebben opgenomen is hier te vinden. Wil je meer inzichten voor eigen analyses en scouting? Overweeg dan ons data & dealflow plan. Je ontvangt dan ook een overzicht van startups en scale-ups die momenteel aan het fundraisen zijn.

 

Amsterdam – 10 april 2024

Het jaar is sterk uit de startblokken gekomen met een totaal aan investeringen van 1,05 miljard euro in Nederlandse startups. Dit is het grootste bedrag in een kwartaal sinds twee jaar. Het leverde onder meer twee nieuwe unicorns op; bedrijven met een waardering van 1 miljard dollar of meer. Het aantal investeringen is wel licht afgenomen. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Techleap, Invest-NL en Dutch Startup Association (dSa).

Kwartaal van sterke groei

De investeringen ter waarde van 1,05 miljard euro in het eerste kwartaal betekent meer dan een verdubbeling (+150%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, dat 422 miljoen euro bedroeg. Vergeleken met het vorige kwartaal waarin 576 miljoen euro werd geïnvesteerd, betreft dit een toename van 83%. Het aantal deals is afgenomen met 19% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, vooral veroorzaakt door een lager aantal investeringen in de hele vroege fase (pre-seed), van 21 naar 14. Het aantal deals in latere fase is juist toegenomen. Er waren meer deals boven de 15 miljoen euro (Series B+): 14 vergeleken met 6 een jaar geleden. Drie hiervan, Picnic, Mews en DataSnipper, waren zelfs boven de 100 miljoen dollar. De twee laatstgenoemden zijn met de waardering van deze investering de nieuwe unicorns van Nederland.

De 10 grootste deals van het afgelopen kwartaal*:

  1. Picnic €355 miljoen
  2. Mews $110 miljoen
  3. DataSnipper $100 miljoen
  4. Vico Therapeutics $60 miljoen
  5. FINOM €50 miljoen
  6. Eye Security €36 miljoen
  7. EFFECT Photonics $38 miljoen
  8. TheyDo $34miljoen
  9. Soly €30 miljoen
  10. Onera €30 miljoen

*) geïnvesteerde bedragen in originele valuta

Structurele groei in de breedte en meer investering uit buitenland

Zelfs wanneer de hele grote deals van rond en boven de 100 miljoen euro niet worden meegenomen, laat het afgelopen kwartaal nog steeds een groei zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Daarmee lijkt een groeifase aangevangen. Het uitzicht op meer stabiliteit en verlaging van rente, verwachtingen rond beursgangen en strategische acquisities, en de grote hoeveelheid beschikbare fondsen voor investeringen die het ecosysteem weet te absorberen, zouden hier aan bij kunnen hebben gedragen. De investeringen zijn weer breed over sectoren verdeeld, waarbij deeptech wederom een thema is. Opvallend is dat het aantal investeringen vanuit Amerikaanse investeerders is verdubbeld. Waar het de afgelopen kwartalen rond de 13% schommelde, ligt dit nu boven de 28%. Hetzelfde beeld was zichtbaar in het recordjaar van 2021.

“Het is een goed signaal dat investeringen zo sterk zijn toegenomen. Een groot deel van de groei komt echter uit de Verenigde Staten, net als in goede jaren eerder.” zegt Lucien Burm van Dutch Startup Association. “Om te zorgen dat er meer groeigeld uit Nederland beschikbaar komt en rendement hier terugvloeit, zal er meer institutioneel geld direct of indirect naar fondsen moeten stromen, bijvoorbeeld vanuit pensioenfondsen en Nationaal Groeifonds.”

“Deze sterke toename van investeringen is een belangrijk onderdeel van een goed startup vestigingsklimaat voor Nederland. Dat laat zien dat we in Nederland nog steeds de potentie hebben voor een goed klimaat om investeringen in de bedrijven van de toekomst te doen. Deze potentie moeten we benutten.” zegt Maarten Cleeren van Techleap. “Er spelen echter nog veel elementen een cruciale rol, die de laatste tijd onder druk staan, zoals de 30% regeling voor het schaarse talent of de onduidelijkheid rond Nationaal Groeifonds. Voor de huidige maatschappelijke transities is het van groot belang dat we een stimulerend vestigingsklimaat behouden.”

“Het aantal investeringen ligt het afgelopen kwartaal significant lager dan in voorgaande jaren. Dat komt vooral door een afname in deals in de vroegste fase, tot 1 miljoen euro, zoals in onderstaande figuur te zien is. Dat is een punt van aandacht.”, zegt Thomas Mensink, CEO en analist van Golden Egg Check. “De pijplijn van startups blijft idealiter ruim gevuld om op termijn een gezond ecosysteem te hebben.”