Nederlandse startups hebben in het derde kwartaal van 2023 voor zeker €420 miljoen aan durfkapitaal opgehaald. Hoewel dit een lichte daling ten opzichte van het tweede kwartaal (€525 miljoen) en het derde kwartaal in 2022 (€435 miljoen) betekent, volgt dit een gebruikelijk seizoenspatroon. De samenstelling van de deals per fase is vergelijkbaar met vorig jaar. Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een kwartaal data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (DSA) en Techleap.

Lichtpuntjes en uitdagingen

Ook het aantal deals dat door de analisten van het Quarterly Startup Report is geïdentificeerd is afgenomen. In het afgelopen kwartaal kwamen 85 deals tot stand, tegenover 98 in het derde kwartaal van vorig jaar en ruim 100 in de voorgaande kwartalen. Hoewel er in het zomerseizoen doorgaans minder investeringen worden gedaan en aangekondigd, is de sterke afname wel een punt van zorg. 

Tegen de trend van de afgelopen kwartalen in, waren er in het afgelopen kwartaal iets meer grote deals te noteren. Circa 15% van de investeringen was groter dan €15 miljoen, ten opzichte van 8 tot 10% in de eerste kwartalen van het jaar. Dit lijkt een voorzichtig teken van herstel dat venture capitalists weer vaker in bedrijven in een latere fase investeren met grotere bedragen. Tegelijkertijd is het aandeel van de kleinere deals (€1-4 miljoen)  gedaald van 40% in het eerste kwartaal naar 34%. 

Inschattingen van Golden Egg Check

Golden Egg Check verwacht dat de €420 miljoen een onderschatting zijn. Ten eerste omdat zij signalen uit de markt opvangen dat bedrijven interne rondes ophalen, van bestaande aandeelhouders, om hun runway te verlengen. Dit zijn typisch niet de rondes die startups graag publiceren. Er worden daarom naar verwachting minder investeringen bekend gemaakt dan er daadwerkelijk plaatsvinden.

Ten tweede worden er investeringen bekend gemaakt zonder daarbij een bedrag te vermelden. Zoals elk kwartaal maken de analisten van Golden Egg Check een inschatting van hoe groot deze investeringen waarschijnlijk zijn, op basis van de gebruikelijke investeringsbedragen van de investeerders en de fase waar het bedrijf in zit.

Op basis van de inschattingen over hoe groot de investeringen zijn geweest die bekend zijn gemaakt zonder omvang, schat Thomas Mensink van Golden Egg Check dat er in Q3 voor in totaal circa €465 miljoen is geïnvesteerd in Nederlandse startups en scale-ups.

Bij het analyseren van investeringen in Nederlandse startups zijn er altijd ‘edge cases’. Deze heeft Golden Egg Check ter verantwoording vermeld in het document met hun overwegingen.

€1,5 miljard geïnvesteerd in 2023

In totaal is tot nu toe bijna €1,5 miljard geïnvesteerd in 2023 (inclusief inschattingen van Golden Egg Check). Hiermee is de verwachting dat de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal aan het einde van 2023 net iets boven het niveau komt van 2020. Waar in de afgelopen kwartalen veel aandacht was voor cleantech en healthcare, zijn er nu grotere financieringsrondes geweest in verschillende sectoren. Dit kan gezien worden als teken dat de markt over de breedte stabiliseert.

Dealroom spreekt bovendien van een recordbedrag van €1,3 miljard aan nieuw kapitaal dat door Nederlandse venture capital fondsen is opgehaald bij beleggers en in de komende 3 tot 5 jaar zal worden ingezet. Uitschieter hierin is het in nieuwe, in Amsterdam gevestigde, NATO Innovation Fund dat met een fondsvermogen van €1 miljard, investeringen in veiligheid gerelateerde start- en scaleups zal doen. Met €400 miljoen aan overige nieuwe VC-fondsen hebben Nederlandse VCs een relatief goed kwartaal gehad.

Grootste deals in Q3

Neobank bunq heeft het afgelopen kwartaal de grootste investering opgehaald van in totaal ruim 44 miljoen euro. De rest van de top 11 van grootste deals is een mix van softwarebedrijven zoals Lepaya en Framer, en relatief veel hightech bedrijven (o.a. SMART Photonics, Rocsys en VSParticle) en bedrijven met klimaattechnologie (o.a. Meatable en HyET Solar). 

Dit is de complete top 11:

 • bunq €44.500.000
 • SMART Photonics €40.000.000
 • Lepaya $38.000.000
 • MYCB1 Group $45.000.000
 • Rocsys $36.000.000
 • Meatable $35.000.000
 • Framer $27.000.000
 • Sensorfact €25.000.000
 • Nearfield €16.000.000
 • HyET Solar €14.500.000
 • VSParticle €14.500.000