Startup Challenge Platform

Challenges

Al enkele jaren ondersteunen we verschillende challenges rondom innovatie, startups en scale-ups.
Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking met gebruik van ons Startup Challenge Platform is de Postcode Lotteries Green Challenge, waarin ruim 1000 startups hun plannen opstellen en worden beoordeeld. De aanmelding, screening en jurering vindt allemaal plaat in onze software.

Bekijk de case

Veel organisatoren van startup challenges ervaren het volgende:

1.

Misvattingen over aantallen en kwaliteit

Een competitie uitzetten wordt vaak gedaan met verwachtingen over de aantallen en kwaliteit van de deelnemers. In de praktijk blijkt echter dat de verwachtingen nooit 100% kloppen. Een overschot aan deelnemers leidt direct tot druk op de organisatie, de jury en uiteindelijk ook de deelnemers.

2.

Gebrek aan structuur

Ondanks dat organisatoren vaak instructies maken voor de deelnemers, leveren zij businessplannen in alle vormen en maten in. Dit resulteert in een inefficiënt en vooral tijdrovend beoordelingsproces voor de organisatie en jury.

3.

Ze zijn niet allemaal winnaars

Waar een competitie wordt gehouden zijn er altijd meer verliezers dan winnaars. Wanneer de criteria en beoordeling voor een deelnemende startup niet inzichtelijk zijn, leidt dit vaak onvrede bij de meerderheid van de deelnemers. Dit kan resulteren in een negatieve associatie met de organiserende partij en draagt niet bij aan het onderhouden van een betrokken community. Het verzamelen van feedback van juryleden, maar ook dit vervolgens communiceren naar de deelnemers, kost vaak (te) veel tijd. Hierdoor heeft de startup waardevolle tijd verloren door zich aan te melden voor de challenge, zonder hier feedback voor te krijgen.

4.

Moeite met naleving GDPR-regelgeving

De businessplannen van de deelnemers (met vaak vertrouwelijke informatie) worden over en weer gemaild naar beoordelaars en jury leden. Dit is een riskante werkwijze waar het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie haast onoverkomelijk is. Maar met elk jurylid een verwerkersovereenkomst tekenen en alle bestanden versleuteld doorsturen kost ook te veel tijd en wordt daardoor vaak over het hoofd gezien, met alle gevolgen van dien.

Golden Egg Challenge Platform

Het platform is een afgesloten omgeving waarin deelnemende ideeën hun aanmelding kunnen vormgeven aan de hand van de door ons (of organisatie) opgestelde structuur. De deelnemers, organisatie en jury werken allen in één platform, waardoor het werk van iedereen wordt vergemakkelijkt. Wij kunnen enkel het platform faciliteren, maar hebben ook de expertise en het netwerk om de scouting van startups, beoordeling en jurering op ons te nemen.

Heeft u vragen of gaat u binnenkort een startup challenge, competitie, award of wedstrijd organiseren en bent u benieuwd naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Interesse maar eerst meer inzien?
Vraag een gratis demo-account aan.

Vraag een gratis demo-account aan