Golden Egg Check heeft samen met Dealroom en de partners van het Quarterly Startup Report consortium becijfert hoeveel er in het eerste kwartaal in Nederlandse startup en scale-ups is geïnvesteerd. Wij proberen ook altijd in te schatten hoe groot deals zijn waar de omvang niet van is gepubliceerd, schatten wij dat er in Q2 ca. 440 miljoen euro is geïnvesteerd. Dat is flink minder dan in Q1, toen we hoopvol waren dat de groei in investeringen zou doorzetten.

Minder Series A

“Het valt op dat er in 2024 tot nu toe bijna de helft minder investeringen waren in het segment van 4 tot 15 miljoen euro”, zegt Thomas Mensink, analist van Golden Egg Check. “Dit zijn typische Series A rondes. Waar de uitdaging voorheen vooral zat in de vroege fase, tot 1 miljoen euro, en de grote rondes in de latere fase, lijkt het nu juist in het midden te zitten. Wellicht wachten bedrijven nog op het juiste moment om weer op de markt te komen voor hun Series A ronde.”

De belangrijkste bevindingen zijn in het persbericht hieronder weergegeven. De hele lijst met investeringen die we hebben opgenomen is hieronder te vinden. Wil je meer inzichten voor eigen analyses en scouting? Overweeg dan ons data & dealflow plan. Je ontvangt dan ook een overzicht van startups en scale-ups die momenteel aan het fundraisen zijn.

Het hele persbericht staat hieronder:

Amsterdam – 10 juli 2024

Waar het jaar sterk uit de startblokken kwam in het eerste kwartaal, is tijdens het tweede kwartaal sprake van een sterke daling in investeringen in Nederlandse startups ten opzichte van het vorige kwartaal. Hoewel het aantal investeringen ongeveer gelijk bleef, ontbraken vooral zeer grote rondes van rond de 100 miljoen euro en hoger, die het verschil maakten. Deze rondes zijn in Nederland uitzonderlijk en moeilijk voorspelbaar. Vergeleken met de tweede kwartalen in voorgaande jaren is ook sprake van een daling.

Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Techleap, Invest-NL en Dutch Startup Association (dSa).

Kwartaal van sterke daling

De investeringen ter waarde van circa 430 miljoen euro in het tweede kwartaal betekent een daling van 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen deze 475 miljoen euro bedroeg. Vergeleken met het vorige kwartaal waarin 1,05 miljard euro werd geïnvesteerd, betreft dit een daling van 59%. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het aantal deals ongeveer gelijk gebleven, maar er waren geen deals van rond 100 miljoen of hoger het afgelopen kwartaal. Die bedroegen in het eerste kwartaal gezamenlijk 548 miljoen euro, wat een groot deel van het verschil verklaart. Het totaal aantal investeringen in Series B en later (15 miljoen en hoger) nam nog meer af, van 14 naar 9.

Het aantal deals is in totaal afgenomen met 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een groot deel van deze daling komt uit het aantal deals in de eerste groeifase (Serie A: 4-15 miljoen) die van 20 in Q2 vorig jaar naar 10 afgelopen kwartaal gingen. In de vroege fase, tot 1 miljoen euro (pre-seed) nam het aantal investeringen wel toe, van 14 naar 19, vergeleken met het eerste kwartaal. 

Quantum quarter

Het afgelopen kwartaal hebben 3 quantum tech startups investeringen opgehaald: Qblox ($26 miljoen, Orange Quantum Systems (bedrag niet vrijgegeven) en Q*bird (€2,5 miljoen). De grootste rondes waren in kunstmatige intelligentie (Axelera AI, CuspAI en Nebul), duurzaamheid & impact (BioBTX en Mosa Meat) en biotech (Vitestro, Flindr Therapeutics en Vico Therapeutics).

De 10 grootste deals van het afgelopen kwartaal*:

  1. Axelera AI $68 miljoen
  2. BioBTX €42 miljoen (totale ronde inclusief lening en subsidies was €80 miljoen)
  3. Mosa Meat €40 miljoen
  4. bunq €29 miljoen
  5. CuspAI $30 miljoen
  6. Qblox $26 miljoen
  7. Vitestro $22 miljoen
  8. Flindr Therapeutics €20 miljoen
  9. Nebul €20 miljoen
  10. Vico Therapeutics €11,5 miljoen (als extra bovenop hun ruim €50 miljoen ronde eerder dit jaar)

*) geïnvesteerde bedragen in originele valuta

Na inschattingen voor bedragen die niet waren vrijgegeven, ontstaat het volgende overzicht waarin kwartalen over langere periode kunnen worden vergeleken:

 

(Cijfers zijn inclusief niet-gepubliceerde investeringen en schattingen en vallen daarom hoger uit)

Nederland stabiele voorhoede in Europa

Het beeld in Europa is wisselend. Sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hadden een minder eerste kwartaal en een beter tweede. Duitsland toont net als Nederland een daling. Europa als geheel, inclusief het VK, laat een stijging zien van 17%, van 13,6 naar 15,8 miljard dollar. Nederland staat op basis van het bedrag aan investeringen op plaats nummer 5 in Europa (EU + VK; bron: Dealroom).

“Hoewel Q2 wat tegenvalt, is er dit jaar tot nu toe circa anderhalf miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse tech-bedrijven”, zegt Lucien Burm van Dutch Startup Association. “Dat is fors meer dan de 900 miljoen euro in de eerste helft van 2023. De verwachting is dan ook dat 2024 uiteindelijk hoger zal uitkomen dan 2023, toen er circa 2,1 miljard euro is geïnvesteerd.”

“Zonder beschikbare financiering in de verschillende groeifasen wordt groei geremd”, zegt Maarten Cleeren, managing director van Techleap. “Het opschalen van deeptech bedrijven vraagt om diepere zakken, ook in de eerste fasen van groei. Een gerichte samenwerking tussen publieke en private financiers, nationaal en internationaal, is cruciaal om in en voor Nederland het verschil te maken.”