Startups zoeken

Startups zoeken

Hoe zoek je naar goede startups?

Voor iedere innovatieve organisatie lijkt samenwerking met startups een interessante strategie. Wij geloven dat het zeker een meerwaarde kan hebben, als samenwerkingspartner of klant, als participatie of overname, of om een bedreiging van disruptie van de industrie voor te zijn.

Het in kaart brengen van interessante startups in een vroege fase kan hiermee een onderscheidende factor worden. Maar als je wilt samenwerken met startups, moet je ze eerst weten te vinden. Je kunt natuurlijk wachten tot startups zich zelf bij je aanmelden, maar je kunt ook actief startups zoeken.

Hoe vind je ze?

Een aantal tools en databases is gratis of als freemium beschikbaar. Deze kunnen heel bruikbaar zijn om gericht te scouten naar een bepaald type founder of startup.

Deze databases bieden een lijst van (Nederlandse) startups en zijn daarom een goed startpunt. Het nadeel van de databases is dat ze niet compleet zijn (met name startups die nog geen financiering hebben opgehaald ontbreken) en dat het lastig is om de kwaliteit van de startups in te schatten.

Wij kunnen je helpen om goede, relevante startups te zoeken.

Welke startups zoek je?

startups zoekenEerst is het belangrijk om na te denken over wíe je wilt vinden. Vanuit de strategische route van je organisatie kun je nadenken over een fit met de markt- en technologiegebieden van startups, en de fase waarin ze zich bevinden.

Maar het is ook goed om vanuit de startup te denken. Startups zijn namelijk vaak nog op zoek naar een goed business model en kunnen veel belang hebben bij een partner die omzet, kennis of ‘social proof’ kan bieden. Tegelijkertijd hebben startups een enorme focus. Een samenwerking met een corporate heeft daarom alleen zin als deze goed past in de strategie van de startup. De samenwerking moet logischerwijs voor beide partijen gunstig zijn.

Hoe wij jou kunnen helpen om relevante startups te scouten

Wij zijn startup-analisten met een achtergrond in het uitvoeren van marktanalyses voor of over startups. Wij gebruiken een combinatie van tools en kanalen, waaronder onze eigen software en startup database, om goede startups te zoeken. Daarnaast hebben wij een groot netwerk in Nederland, o.a. bij de technische universiteiten. Dit stelt ons in staat om snel startups te vinden.

Het is trouwens niet ons doel om zoveel mogelijk startups te vinden. Het is ons doel om goede startups te vinden die goed passen bij de zoekopdracht.

Doorgaans zit ons proces er als volgt uit:

  1. Wij maken een zoekprofiel voor (type) startups op basis van jouw behoeften;
  2. Wij zoeken rechtstreeks naar goede startups en benaderen organisaties (zoals incubators, accelerators en hubs) die zelf een groot netwerk hebben van relevante startups;
  3. Wij zullen startups in kaart brengen, een snelle afweging maken of de startup relevant en goed is, en kennen een prioriteit toe aan de startups;
  4. Onze scoutresultaten en -voortgang delen wij periodiek (weekly summary) of real-time;
  5. Wij kunnen de contactpersoon zelf benaderen of de gegevens aan jou verstrekken. Als wij de contactpersoon benaderen zullen wij hierbij steeds een persoonlijke uitnodiging sturen.

Afhankelijk van de scope van de zoekopdracht kunnen wij vooraf een inschatting maken van hoeveel startups we denken te kunnen vinden.

De kwaliteit van startups beoordelen

Als je niet alleen startups wilt scouten maar ook tools en ondersteuning kunt gebruiken bij het beoordelen van de kwaliteit van de startups, neem dan contact met ons op.

Door onze ervaring met het beoordelen van startups kunnen wij namelijk snel een inschatting krijgen van de kwaliteit en potentie van startups.

Technologie zoeken

Soms is het wenselijk om niet alleen startups te zoeken, maar ook baanbrekend onderzoek en kansrijke technologie te scouten. Wij werken samen met een aantal universiteiten om (de valorisatie-potentie van) onderzoek en technologie in kaart te brengen. Dit helpt ons om snel relevante technologie te vinden.

Meer weten?

Neem contact op met Gilles Meijer via gilles[at]goldeneggcheck.com of +31 (0)53 450 0012 om te bespreken hoe wij je kunnen helpen om relevante startups te zoeken (en beoordelen). Hij kan ook wat recente projecten noemen waarin wij op zoek zijn gegaan naar goede startups.