Software & tools

 

De tools die wijzelf gebruiken stellen wij ook beschikbaar voor anderen. De tools worden met name gebruikt voor een portfolio van startups en business cases, bijvoorbeeld om (benchmark) overzicht te hebben in de potentie, haalbaarheid en investor readiness, de voortgang te monitoren en een eigen community op te bouwen.

Je kunt gebruik maken van onze set criteria, content en best practices maar het is ook mogelijk om de tools naar eigen wens in te richten; hiermee creëer je een eigen community met eigen dataverzameling en benchmarking. Ook de methodiek kan geoptimaliseerd worden met eigen criteria of een koppeling te maken met een eigen intakeformulier. White-labeling is ook een optie.

Onze software is cloud-based dus vanaf overal en ieder device toegankelijk.

 

 

Funtionaliteit


De software bestaat uit verschillende onderdelen en modules, die deels naar eigen wens zijn in te richten:

PitchDashboard CheckGECmatrixValue proposition canvasGolden CirclesDashboard progressPerformance scoreDashboard experiment statisticsExportBusiness model generationPerformance detailsVenture galleryMember galleryIdeabooster - dashboardIdeabooster - challengesActivity - Training & EventsActivity - AnnouncementsMetrics CasesMetrics InvestmentsMetrics BenchmarksMetrics CasesMetrics InvestmentsMetrics BenchmarksMetrics benchmarks averagePerformance detailsVenture galleryMember galleryIdeabooster - dashboardIdeabooster - challengesIdeabooster - a challengeActivity - Training & EventsActivity - The trainingActivity - AnnouncementsDashboard CheckGECmatrixPerformance scoreDashboard experiment statisticsPerformance DetailsGolden CirclesValue proposition canvasBusiness model generationPitchDashboard roadmapDashboard progressSWOTExport

Partners & resellers


Wij werken samen met een aantal partners en resellers die delen van de markt beter kennen dan wij. Zij gebruiken onze software bijvoorbeeld als tool in hun dienstverlening om klanten te helpen met innovatie-adviezen gericht op investor readiness en business (case) development.

Interesse om partner of reseller te worden? Neem dan contact op met ons.

Ondernemerschap in het onderwijs


In de onderwijsmarkt werken wij samen met Noordhoff Uitgevers. Noordhoff is een vooraanstaande Nederlandse educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in leermiddelen en online leeroplossingen die waarde creëren voor het leren. Het bedrijf bedient de volle breedte van het onderwijs (van basisschool tot universiteit), de lerende werknemer en de thuismarkt.

Onze software wordt in het onderwijs gebruikt om studenten te onderwijzen in ondernemerschap en te ondersteunen bij het maken van een business plan.

Reinout van Tuyll, financieel directeur van Noordhoff Uitgevers, zegt over onze samenwerking: “De expertise en software van Golden Egg Check passen perfect in onze strategie om met nieuwe digitale leermethoden studenten nog beter voor te bereiden op de beroepspraktijk. Wij verwachten door deze bundeling van innovatief aanbod en expertise een nieuwe standaard neer te zetten in het (hoger) onderwijs.”

Interesse in een demo of pilot in het onderwijs? Neem dan contact op met ons.

Overige marktpartners


Deze partijen maken in hun dienstverlening gebruik van onze software & services om startups en investeerders te helpen:

 

 

Onderszoekspartners


Met deze kennisinstellingen voeren wij onderzoek uit naar o.a. de voorspelbaarheid van succesvolle startups: