Startup challenges

Startup challenges & competities


Het organiseren van een startup challenge

Een startup challenge of -competitie kan een goede manier zijn om snel met veel startups in contact te komen, en hieruit alleen de besten te selecteren om verder mee samen te werken.

In onze ervaring zijn er belangrijke twee problemen die kunnen ontstaan bij het organiseren van een startup challenge of -competitie:

  1. Er melden zich te weinig (goede) startups aan
  2. Er melden zich te veel (irrelevante) startups aan

Het probleem van te weinig goede startups is evident; de spoeling is dunner om de best mogelijke samenwerkingspartner(s) uit te zoeken. Zeker als er veel tijd, geld en middelen wordt geïnvesteerd om de challenge te organiseren, is het zonde als de oogst dan tegenvalt. Het is een reëel probleem, omdat startups uit een groot aanbod van challenges, competities, pitchwedstrijden, programma’s, etc. kunnen kiezen.

Het probleem van te veel irrelevante aanmeldingen is ook vervelend. Het legt een zware wissel op de organisatie om het kaf van het koren te scheiden. Maar ook bijvoorbeeld op het gepersonaliseerd en onderbouwd kunnen afwijzen van de aanmeldingen die minder goed passen.

Succesfactoren van een goed selectieproces

Op basis van onze ervaringen met selectieprocessen van startups zijn dit enkele succesfactoren:

  • De ‘beloning’ voor de geselecteerde startups (geldprijs, gebruik maken van netwerk en kennis, etc.) is van groot belang voor startups om aan te melden;
  • Deze beloning staat in verhouding tot de moeite die ondernemers in het proces moeten doen, bijvoorbeeld in het aanleveren van informatie of de aanwezigheid bij trainingen;
  • Vooraf is goed nagedacht over welke informatie van de startup wanneer benodigd is;
  • De informatie die gevraagd wordt, is ook relevant voor het doen van de beoordeling. Anders ontstaat het probleem dat de startup teveel informatie moet aanleveren en goede kandidaten daardoor afhaken, en dat de selectiecommissie teveel tijd kwijt is met het inlezen van deels irrelevante informatie;
  • Een stage-gate proces (hoe verder in het proces, hoe gedetailleerde de informatie en beoordelingen) kan helpen om de instapbarrière voor startups laag te maken en op een efficiënte wijze de eerste selectieronde te kunnen doen;
  • De selectiecommissie weet ruim vooraf wat er wanneer van hen verwacht wordt.

Hoe wij helpen bij het zoeken naar goede, relevante startups

Als je wilt samenwerken met startups, moet je ze eerst weten te vinden. Je kunt natuurlijk wachten tot startups zich zelf bij je aanmelden, maar je kunt ook actief op zoek gaan naar die startups.

Er zijn wat tools en databases op de markt die hierbij een mooi startpunt kunnen vormen.

Daarnaast bieden wij scouting services aan om goede, relevante startups te vinden. Lees hierover meer op onze pagina over het zoeken van startups.

Hoe wij helpen bij het selecteren van de beste startups

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de kwaliteit hiervan, is het zinvol om in een of meerdere rondes het kaf van het koren te scheiden. Onze software is gericht op het beoordelen en selecteren van startups en kan dit proces stroomlijnen.

Indien gewenst kunnen wij ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan het kwalificeren en selecteren van de deelnemers. Dit is per slot van rekening de core business van Golden Egg Check. Wij kunnen de aanvragen verrijken met een inhoudelijk advies over de potentie en haalbaarheid van de business case. Deze informatie kan het voor de selectiecommissies makkelijker maken om een gedegen oordeel te vellen.

Startup challenge selection software

Het gebruik van onze software in het proces

Onze software is bedoeld om business plannen en aanvragen op een gestructureerde manier te beoordelen en snel inzicht te krijgen in de best scorende plannen. Wij kunnen de software op maat inrichten en klaarzetten.

Ondernemers kunnen hun informatie en plannen m.b.t. de startup challenge via onze software indienen, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een PDF te uploaden met hun business plan of pitchdeck. Na de beoordeling kunnen startups snel inzien waarom ze wel of niet door zijn naar de volgende ronde. Dit verhoogt de professionaliteit van de challenge, en zorgt tegelijkertijd voor efficiënt proces.

Idealiter krijgt elk persoon in de selectiecommissie de benodigde informatie om een onderdeel te kunnen vellen en een makkelijke manier om een oordeel te geven. Zonder hierbij beïnvloed te worden door voorgaande beoordelaars. De criteria moeten wat ons betreft gaan over de relevantie voor jouw organisatie en passendheid bij de challenge enerzijds, en de aantrekkelijkheid van de business case anderzijds. Hierdoor is snel te zien welke deelnemers kansrijker zijn voor de challenge dan anderen.

Meer weten?

Neem contact op met Gilles Meijer via gilles[at]goldeneggcheck.com of +31 (0)53 450 0012 om te bespreken hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het organiseren van een startup challenge of -competitie. Wij hebben ervaring met het zoeken en selecteren van startups, wij kunnen het proces ondersteunen met onze software en we kunnen helpen om het selectieproces uit te denken.